Media 1

עיריית ירושלים- קריאייטיב וביצוע מרתון ווינר ירושלים 2017
כאחד ממשרדי הפרסום של עיריית ירושלים זכינו לאחר מכרז בין מספר משרדים בתקציב מרתון ירושלים 2017
,מרתון ירושלים הינו אחד מהמרתונים החשובים והנחשבים בעולם ואנו זכינו למתג אותו במהלך כולל מסמל המרתון
הפרינט, דרך השילוט, הדיגיטל ועד החולצות, התעודות והמדליות, מהלך הכלל גם פתרונות שיווקיים למשיכת קהל רצים
.מכל רחבי העולם. לאור הצלחת המיתוג נבחרה השפה לייצג גם את המרתונים הבאים

Recent Projects

superior
Style
glorious
Superb
So special
Excellent
Creativity
smart
splendid
brilliant
med
Show moreShow more